Γιατί πολλά άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη;

Εκατομμύρια άτομα που ζουν με χρόνιες ασθένειες δεν έχουν πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή που χρειάζονται. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα φάρμακα είναι πολύ ακριβά ή η πρόσβασή τους σε αυτά είναι δύσκολη. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις έλλειψης ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού, νοσοκομείων και αποθεμάτων φαρμάκων στα φαρμακεία.

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι μόνο μια μερίδα ασθενών λαμβάνουν την απαιτούμενη για τη νόσο τους αγωγή - και είναι απόλυτη ανάγκη να κλείσει αυτή η ψαλίδα, ώστε όλος ο κόσμος να έχει πρόσβαση στα φάρμακα που παράγουμε και στη φροντίδα που έχει ανάγκη.

Τα εμπόδια είναι περίπλοκα και διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όμως γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι η αλλαγή είναι εφικτή.

Στόχος μας είναι η παροχή πρόσβασης στα φάρμακα που έχουμε στη διάθεση μας, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, σπάνιες παθήσεις του αίματος και ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, είναι μεγάλος ο κίνδυνος για τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 να χάσουν τη ζωή τους πριν καν καταχωρηθούν στα δημόσια αρχεία των χωρών αυτών.

Σε περίπου 200 κλινικές που έχουμε ιδρύσει σε 14 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, το πρόγραμμα μας Changing Diabetes® για Παιδιά διασφαλίζει φροντίδα και την απαραίτητη θεραπεία για παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Σήμερα, το πρόγραμμα προσφέρει ιατρική περίθαλψη, ινσουλίνη και προμήθειες σε παραπάνω από 26.000 παιδιά. Ο επόμενος στόχος μας είναι η ανάπτυξη του προγράμματος, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να προσφέρονται σε πάνω από 100.000 παιδιά μέχρι το 2030.

Στο παραπάνω βίντεο, γνωρίστε την Bilguissa, από τη Γουινέα, που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Η Bilguissa είναι μέρος της νέας γενιάς παιδιών και νέων ενηλίκων που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στη Γουινέα. Με την υποστήριξη των γιατρών και των νοσοκόμων στο πρόγραμμα Changing Diabetes® για Παιδιά, σήμερα είναι μία κοπέλα γεμάτη ελπίδα, ικανή να διαχειρίζεται τη νόσο της αλλά και να καθοδηγεί και να εμπνέει άλλους συνομηλίκους της.

Σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, εστιάζουμε περισσότερο στα πιο ευάλωτα άτομα που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη. Σε περισσότερο από τα δύο τρίτα των χωρών που ενεργοποιούμαστε, έχουμε εγκαταστήσει προγράμματα πρόσβασης, ώστε να βοηθήσουμε τους ασθενείς που έχουν ανάγκη.

Αυτά τα προγράμματα λειτουργούν ώστε να δίνουν απάντηση σε σκληρά ερωτήματα, όπως:

 • Πως ενθαρρύνουμε περισσότερους ασθενείς να εγγράφονται στα προγράμματα προσβασιμότητας;
 • Πως σχεδιάζουμε ινσουλίνες που δεν χρειάζονται ψύξη και μπορούν να ταξιδέψουν σε μακρινούς προορισμούς;
 • Πως μπορούμε να απλοποιήσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων ώστε να μειώσουμε τις τιμές αυτών;

Δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα ερωτήματα με την ισχυρή δέσμευση να κάνουνε την ινσουλίνη προσιτή σε όλους. Διαβάστε και μάθετε περισσότερα για τη δέσμευση μας στην προσιτή αγωγή και πρόσβαση στην περίθαλψη του σακχαρώδους διαβήτη.

Έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ινσουλίνη χαμηλού κόστους στο προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο και να παράγουμε και να κάνουμε την ανθρώπινη ινσουλίνη διαθέσιμη για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η Δέσμευση μας για Πρόσβαση στην Ινσουλίνη.

Με τη στρατηγική μας Νικήστε το Διαβήτη, μειώνουμε την ανώτατη τιμή για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, και την ίδια στιγμή δουλεύουμε για τη διεύρυνση των προγραμμάτων οικονομικής δυνατότητας στις Η.Π.Α. και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Οικονομικά προσιτή ινσουλίνη σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

Το 2001 εγκαινιάσαμε μια καινοτόμο πολιτική για να μειώσουμε το κόστος ανθρώπινης ινσουλίνης για τους οικονομικά ευάλωτους πληθυσμούς. Σήμερα, η πολιτική μας αυτή καλύπτει ένα σύνολο 76 χωρών, το οποίο αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και επιλεγμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Η δέσμευση μας έχει χτιστεί πάνω στις ακόλουθες αρχές:

 • Θα συνεχίσουμε να είμαστε ο πρωτοπόρος προμηθευτής ανθρώπινης ινσουλίνης χαμηλού κόστους παγκοσμίως.
 • Θα εγγυηθούμε για την παροχή ανθρώπινης ινσουλίνης χαμηλού κόστους στα φτωχότερα μέρη του κόσμου για τα επόμενα πολλά χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών όπως ορίζονται από τον ΟΗΕ, άλλων χωρών χαμηλού εισοδήματος όπως ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα και χώρες μεσαίου εισοδήματος, όπου οι μεγάλοι πληθυσμοί χαμηλού εισοδήματος υποφέρουν από έλλειψη ικανοποιητικής ιατρικής κάλυψης, καθώς και επιλεγμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις για τις οποίες η δέσμευση είναι παγκόσμια.
 • Θα εγγυηθούμε την ανώτατη τιμή της ανθρώπινης ινσουλίνης στα 3 Δολάρια Η.Π.Α. ανά φιαλίδιο.
 • Θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στη διανομή ινσουλίνης και τη δυνατότητα ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες συχνά αποτρέπουν την ινσουλίνη χαμηλού κόστους να φτάσει στα πιο ευάλωτα άτομα.

Μέρος της ενίσχυσης της Novo Nordisk για την προώθηση της πρόσβασης στην περίθαλψη είναι η συνεχόμενη, μακροχρόνια οικονομική δέσμευση στο Παγκόσμιο Ίδρυμα Διαβήτη.

Το Παγκόσμιο Ίδρυμα Διαβήτη ιδρύθηκε από τη Novo Nordisk το 2002 ως ένα ανεξάρτητο ίδρυμα, με δράση στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Ίδρυμα υποστηρίζει βιώσιμες συνεργασίες και δρα καταλυτικά στο να βοηθάει άλλους να κάνουν περισσότερα.

Η παρούσα δέσμευση μας στο Ίδρυμα είναι 1,69 δις κορώνες Δανίας (227 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.), καλύπτοντας το χρονικό διάστημα έως το 2024.

Μάθετε περισσότερα για το Παγκόσμιο Ίδρυμα Διαβήτη

Σε μερικές χώρες, τα άτομα που ζουν με αιμορροφιλία μπορεί να αντιμετωπίζουν καταστάσεις, όπως να μην έχουν την άδεια να αποθηκεύσουν φάρμακα για την αιμορροφιλία στο σπίτι τους. Για παράδειγμα, στη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, πολλοί ασθενείς δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν κάποιο νοσοκομείο για να λάβουν την φαρμακευτική αγωγή τους.

Όταν τα άτομα που ζουν με κάποια σπάνια πάθηση του αίματος αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, δουλεύουμε μαζί με τις τοπικές αρχές υγείας και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς για την παροχή κατ’ οίκον οικονομικής υποστήριξης σε φαρμακευτική αγωγή και περίθαλψη.

Για τη διασφάλιση καθαρών και διαφανών σχέσεων, οι πρωτοβουλίες μας σχεδιάζονται σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής, σχετικά με βοηθητικές υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαίδευση των ασθενών, την παράδοση και την αποθήκευση φαρμάκων.

Μάθετε περισσότερα για τη βοήθεια που παρέχει το ίδρυμα μας σε άτομα που ζουν με αιμορροφιλία για την πρόσβαση στην περίθαλψη.

Το Ίδρυμα Αιμορροφιλίας της Novo Nordisk είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση ανεύρεσης πόρων, η οποία μάχεται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην περίθαλψη ατόμων με αιμορροφιλία και σπάνιων αιμορραγικών διαταραχών σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες.

Η αιμορροφιλία είναι μια κληρονομική αιμορραγική διαταραχή που επηρεάζει 1 στους

10.000 ανθρώπους. Με τρείς στους τέσσερις ανθρώπους με αιμορροφιλία να ζουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η ανάγκη για τη διασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε διάγνωση και επαρκή περίθαλψη είναι επιτακτική.

Μάθετε περισσότερα για το Ίδρυμα Αιμορροφιλίας της Novo Nordisk.

 • Novo Nordisk’s new insulin affordability offerings now available in the US , Novo Nordisk Inc. News release, 2 Jan 2020, https://www.novonordisk-us.com/media/news-releases.html?122978
 • 2019 Novo Nordisk Annual Report
 • Novo Nordisk Haemophilia Foundation
 • International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2019