Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR number 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τη Novo Nordisk ή τον Υπεύθυνο Πολιτικής Απορρήτου της στο privacy@novonordisk.com με ερωτήματα και ανησυχίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτή η δήλωση απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές της Novo Nordisk σε σχέση με όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του διαδικτυακού συστήματος προσλήψεων, σε σχέση με την αναζήτηση καριέρας και την αίτηση εργασιακής θέσης στη Novo Nordisk A/S ή σε κάποια από τις θυγατρικές της.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη δήλωση και υποδείξτε τη αποδοχή των όρων της πατώντας το παρακάτω κουμπί αποδοχής («Κατανοώ και αποδέχομαι τους παραπάνω όρους»). Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση που παρέχεται από το πάτημα του παρακάτω κουμπιού αποδοχής.

Η Novo Nordisk συλλέγει προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί από εσάς σαν κομμάτι της διαδικασίας πρόσληψης. Τα προσωπικά δεδομένα κρατούνται σε μία εξωτερικά φιλοξενούμενη βάση δεδομένων στην Πολωνία.

Περαιτέρω, ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αν προκύψει ανάγκη για τους παρακάτω σκοπούς, να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες (όπως γραφεία που βοηθούν τη Novo Nordisk στην αξιολόγηση και τις συνεντεύξεις υποψήφιων εργαζομένων), προμηθευτές συστημάτων IT, καθώς και ρυθμιστικές αρχές αν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα κρατούνται επίσης σε χειρόγραφη μορφή και σε άλλα εσωτερικά συστήματα υπολογιστών. Τα προσωπικά δεδομένα εμπεριέχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από εσάς. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία πρόσληψης, και για αυτό το λόγο τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν σε θυγατρικές της Novo Nordisk που βρίσκονται σε άλλη χώρα από τη χώρα κατοικίας σας.  Τα προσωπικά δεδομένα θα αξιολογηθούν όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Για το λόγο που περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο 3, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα)
  • Έτη εργασιακής προϋπηρεσίας
  • Τομείς/περιοχές ενδιαφέροντος

Η Novo Nordisk είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και παίρνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τους εργαζομένους αποκλειστικά βάση αξίας και προσόντων. Συνεπώς, δε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη φυλή ή την εθνική προέλευση, τη θρησκεία ή τα πιστεύω, τις πολιτικές θέσεις ή το σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη συμμετοχή σε σωματεία. Παρακαλούμε επίσης να μη συμπεριλαμβάνετε τον αριθμό κοινωνική σας ασφάλισης.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, εάν δε μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δε θα μπορέσει να εγγραφεί το προφίλ σας στο Job Agent.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν μόνο στις παρακάτω περιστάσεις:

Τα προσωπικά δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν στο επίπεδο που χρειάζονται για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω σε θυγατρικές της Novo Nordisk παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών που βρίσκονται εκτός ΕΕ, οι οποίες μπορεί να έχουν διαφορετικές πολιτικές απορρήτου, καθώς και νόμους και ρυθμίσεις από τη χώρα διαμονής σας.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να δημοσιοποιηθούν σε δημόσιες αρχές και σε όργανα επιβολής του νόμου, όπως αυτό επιτρέπεται και απαιτείται από τη νομοθεσία.

Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω δικλείδες ασφαλείας, όπως ορίζονται από το νόμο, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση μεταφοράς του, βάση της χώρας στην οποία μεταφέρονται τα δεδομένα:

  • Η μεταφορά γίνεται σε κάποιο οργανισμό της Novo Nordisk entity και διέπεται από το Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανονισμούς της Novo Nordisk, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Οι χώρες προορισμού θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  •  Έχουμε εισαχθεί στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες. Μπορείτε να έχετε αντίγραφο των Ρητρών επικοινωνώντας μαζί μας όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.
  • Η Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής  ΕΕ – ΗΠΑ για μεταφορές διαπιστευμένες από την Ασπίδα Προστασίας και για εταιρίες και οργανισμούς με έδρα τις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες και μία λίστα με εταιρίες και οργανισμούς διαπιστευμένους από την Ασπίδα Προστασίας είναι διαθέσιμες στο  https://www.privacyshield.gov/welcome.

Σας ζητάμε να παρέχετε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες και σας ενθαρρύνουμε τακτικά να ανανεώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγραφείτε από την υπηρεσία Job Agent οποιαδήποτε στιγμή.

Η Novo Nordisk θα διαγράψει τις πληροφορίες ανενεργών (χωρίς κλικ στα e-mails) μελών του Job μετά από 3 χρόνια.

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι το βαθμό που σας επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Μπορείτε να έχετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε ένα δομημένο και ευρείας χρήσης ηλεκτρονικό έγγραφο.

Περαιτέρω, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να αιτηθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν τροποποιηθεί. Επιπλέον, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα στοιχεία που δίνονται παραπάνω.

Εάν έχετε παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Φορέα Προστασίας Δεδομένων της χώρας σας, π.χ το Δανέζικο Φορέα Προστασίας Δεδομένων εάν είστε πολίτης της Δανίας. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για ανώνυμα στατιστικά για εσωτερικούς σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν συλλογικά. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα γίνουν ανώνυμα.