Όσον αφορά στις καινοτόμες αγωγές και τις ιατρικές συσκευές που βελτιώνουν ζωές, οι επιστήμονες και οι μηχανικοί μας δουλεύουν στα όρια των νέων ανακαλύψεων.  Η Αλυσίδα Αξίας των Φαρμακευτικών μας βοηθά να παρέχουμε καινοτόμες αγωγές και συσκευές στους ασθενείς που τις χρειάζονται.

Στάδιο 1 – Σύλληψη Ιδέας

Στάδιο 2 – Προκλινικές δοκιμές

Στάδιο 3 - Ανάπτυξη φαρμάκων

Στάδιο 4 – Κλινικές δοκιμές

Στάδιο 5 - Καταχώρηση προϊόντος

Στάδιο 6 – Δέσμευση της ιατρικής κοινότητας

Βήμα 7 - Πρόσβαση στην ιατρική

Βήμα 8 - Ασφαλής και σωστή χορήγηση

Κρίσταλ Τρόι, Νόβο Νόρντιςσκ ΗΠΑ.