Θεραπευτικές κατηγορίες

Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία

Σακχαρώδης Διαβήτης

Αιμορροφιλία

Διαταραχές αύξησης

Ορμονική Υποκατάσταση

Αναφορά παραπόνων ή ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι δικές σας πληροφορίες σχετικά με παράπονα και ανεπιθύμητες ενέργειες  μας βοηθούν να διασφαλίσουμε την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας.

Εάν είχατε παράπονο ή εμφανίσατε ανεπιθύμητη ενέργεια με ένα προϊόν της Νovo Nordisk, σας ενθαρρύνουμε να το αναφέρετε επίσης και στη Novo Nordisk.

Πώς να αναφέρετε ένα παράπονο ή μια ανεπιθύμητη ενέργεια

Γεγονότα & Στοιχεία

Η εταιρεία μας εκπροσωπείται σε 80 χώρες.

Σύνολο εργαζομένων περίπου 43.100 (Μάρτιος 2020)

Προσφέρουμε 0 Ευκαιρίες καριέρας

Οι ενημερώσεις μας για την πανδημία του COVID-19

Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρχές, τους οργανισμούς υγείας και τις οργανώσεις ασθενών.

Η δέσμευση μας προς τους ασθενείς, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας.