Η Novo Nordisk A/S υποχρεούται από το νόμο να συλλέγει παράπονα και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας και παράλληλα να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η Ειδοποίηση εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε (π.χ. συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και μοιραζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη Novo Nordisk συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας για τα προϊόντα μας σε μια βάση δεδομένων. Αναλύουμε τα δεδομένα σε τακτική βάση για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας που πρέπει να μοιραζόμαστε με τις αρχές, τους γιατρούς και τους ασθενείς. Όλα αυτά γίνονται με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων και των ασθενών μας.

Οι Εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Denmark

Novo Nordisk Ελλάς ΕΠΕ
Αλ. Παναγούλη 80 και Αγ. Τριάδος 65, Τ.Κ.
15343, Αγία Παρασκευή Αττικής
τηλ. 210 6071600,
e-mail: dataprotectiongreece@novonordisk.com

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τη Novo Nordisk Hellas Ε.Π.Ε., e-mail: dataprotectiongreece@novonordisk.com ή/ και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Officer) της Novo Nordisk στο email privacy@novonordisk.com με ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τις εξής πηγές:

 • Από εσάς απευθείας
 • Από Επιστήμονες Υγείας, όπως η νοσηλεύτριά σας, ένας φαρμακοποιός ή γιατρός
 • Από δημόσια προσβάσιμες δημοσιεύσεις, ιστοτόπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον/τους εξής Σκοπούς Επεξεργασίας:

 • Για να πραγματοποιήσουμε μια επιστημονική αξιολόγηση οποιουδήποτε παραπόνου ή παρενέργειας που μπορεί να σχετίζεται με ένα φαρμακευτικό προϊόν της Novo Nordisk
 • Για να καταγράψουμε παρενέργειες στην παγκόσμια βάση δεδομένων για την ασφάλεια, η οποία αναλύεται τακτικά κατά τα γενικά πρότυπα
 • Για να αξιολογήσουμε τα πρότυπα

Για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω στην ενότητα 3, είναι δυνατό να επεξεργαζόμαστε τις εξής κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email)
 • Δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή
 • Στοιχεία σχετικά με την υγεία και τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιείτε

Η εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί μια νομική βάση. Σύμφωνα με το νόμο, μας επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω στην Ενότητα 4 με βάση τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τη νoμική υποχρέωση περί ασφαλείας

Είναι δυνατό να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Αρχές Υγείας
 • Άλλες εταιρείες του Ομίλου Novo Nordisk (λ.χ. θυγατρικές της Novo Nordisk σε άλλες χώρες)
 • Εταιρείες συνεργάτες που βοηθούν την εταιρεία μας (λ.χ. συνεργάτες αδειών, συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ)

Για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω στην ενότητα 3, μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις κάτωθι χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

 • Όλες τις χώρες εκτός ΕΟΧ, στις οποίες η Novo Nordisk έχει φυσική παρουσία

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες δικλείδες ασφαλείας, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση μεταφορών αυτού του είδους:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

 • 12 έτη για δεδομένα που αφορούν τεχνικά παράπονα
 • μόνιμα για δεδομένα που σχετίζονται με παρενέργειες
 • έως 5 έτη για όλα τα άλλα αιτήματα

Σε γενικές γραμμές, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Μπορείτε να λάβετε μια επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε σχετικά με εσάς
 • Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, εύκολα χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή
 • Μπορείτε να λάβετε ενημέρωση ή να ζητήσετε διόρθωση στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να υπάρχουν όρια σε αυτά τα δικαιώματα ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες της δραστηριότητας επεξεργασίας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1 με ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα.