Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε διαφορετικά πλαίσια ανά δραστηριότητα και σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ειδοποιήσεις μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξηγούνται τα δικαιώματα σας και οι υποχρεώσεις μας:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε με το dataprotectiongreece@novonordisk.com.