Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης


Από το 1950, η Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης χρησιμοποιείται σαν ένα αποτελεσματικό μέσο για την άρση των επιπλοκών που βιώνουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου, αλλά και καθ' όλη τη ζωή τους μετά την εμμηνόπαυση.

Η Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης (Θ.Ο.Υ.) ή Hormone Replacement Therapy (HRT), αποκαθιστώντας την έλλειψη οιστρογόνων και προγεστερόνης, ρυθμίζει τον κύκλο (μόνο η κυκλική Θ.Ο.Υ.) και αίρει τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Εκτός από τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που συνδέεται με την έλλειψη οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση είναι η οστική απώλεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης είναι η πρόληψή της. Ο συνδυασμός σωστής διατροφής, άσκησης μπορούν να προλάβουν αποτελεσματικά την ανάπτυξή της. Υπάρχουν ενδείξεις, ότι ορισμένα προγεσταγόνα όπως η οξική νορεθιστερόνη (ΝΕΤΑ), χορηγούμενη συνεχώς σε σταθερό συνδυασμό με οιστρογόνο, έχει θετική επίδραση στην οστική μάζα για τις γυναίκες εκείνες που πάσχουν ήδη από οστεοπόρωση.

Υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις, ότι η μονοθεραπεία με οιστρογόνο είναι αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας για τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, εν τούτοις είναι πιθανό να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου. Για το λόγο αυτό, η μονοθεραπεία με οιστρογόνο συνιστάται μόνο για τις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομή, οι οποίες, λόγω του ότι η μήτρα τους έχει αφαιρεθεί, δεν διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου. Ο αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου δεν υφίσταται στην περίπτωση της κυκλικής ή συνεχούς συνδυασμού θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης, αφού το ενδομήτριο προστατεύεται από το προγεσταγόνο που διαθέτει η θεραπεία.

Υπάρχει κάποια ανησυχία σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες που λαμβάνουν Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης (Θ.Ο.Υ.). Παρά το γεγονός ότι πολλές μελέτες έχουν αποτύχει να αποκαλύψουν μια αύξηση στην συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού, κάποιες άλλες έχουν δείξει μικρή αύξηση στην περίπτωση της παρατεταμένης θεραπείας άνω των 5 ετών. Όμως, πληθυσμιακές μελέτες έχουν αποκαλύψει μείωση στη θνητότητα εξαιτίας καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που λαμβάνουν Θ.Ο.Υ.