Διαταραχές Αύξησης


Πληροφορίες

Η αυξητική ορμόνη της εταιρείας μας (Norditropin), διατίθεται στην ελληνική αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες των προϊόντων αυξητικής ορμόνης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα NovoNordisk.com.