Η παρούσα Ανακοίνωση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε (π.χ. συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και κοινή χρήση) τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σχετικά με επικοινωνήστε μαζί μας. Θα επεξεργαστούμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σύμφωνα με ανακοίνωση και με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 Bagsværd Δανία
Εταιρεία αριθμός: 24256790
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Γράψτε μας εδώ
Τηλ.: +45 4444 8888


Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με το Novo Nordisk A/S ή το Novo Nordisk Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε privacy@novonordisk.com με ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς όταν μας στέλνετε ένα email από την www.novonordisk.com.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν το κάνετε δεν θέλουν η Novo Nordisk να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να για να απαντήσετε στο αίτημά σας.

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διεύθυνση)
 • Δεδομένα σχετικά με την υγεία σας

Σύμφωνα με το νόμο, επιτρέπεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν:

 • δώσατε τη συγκατάθεσή μας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στη φόρμα Επικοινωνία μαζί μας θα πρέπει να αποδεχτείτε αυτή την ειδοποίηση για να μπορέσετε να υποβάλετε το αίτημά σας.
 • Η επεξεργασία μπορεί να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση ανάλογα με το είδος των δεδομένων που παρέχετε

 • Δημόσιες αρχές
 • Προμηθευτές ή προμηθευτές που βοηθούν την εταιρεία μας (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δικηγορικά γραφεία)

Το επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε ορισμένες χώρες εκτός του ΕΟΧ δεν είναι σύμφωνο με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται και επιβάλλονται επί του παρόντος εντός του ΕΟΧ.

Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες διασφαλίσεις, όπως απαιτείται από το νόμο, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση τέτοιων διαβιβάσεων:

 • Η μεταβίβαση γίνεται σε οντότητα της Novo Nordisk που καλύπτεται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Novo Nordisk, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.
 • Οι χώρες προορισμού θεωρούνται από την Επιτροπή της ΕΕ ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Έχουμε συνάψει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες. Μπορείτε να πάρετε ένα αντίγραφο των Ρητρών επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
 • Το πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ για μεταφορές σε εταιρείες και οργανισμούς πιστοποιημένες από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και με έδρα τις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες και μια λίστα με εταιρείες και οργανισμούς που έχουν πιστοποιηθεί από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμες στο https://www.privacyshield.gov/welcome

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε εσείς ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για εσάς
 • Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή
 • Μπορείτε να λάβετε ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων
 • Μπορείτε να διαγράψετε ή να καταστρέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Μπορείτε να μας επιτρέψετε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (βλ. Ενότητα 5), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρσή σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας
 • Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να υπάρχουν όρια στα δικαιώματα αυτά ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις της δραστηριότητας επεξεργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα.