Η Γραμμή Συμμόρφωσης ανήκει και ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία είναι κομμάτι του Διοικητικού Συμβουλίου της Novo Nordisk .

Εάν εργάζεστε για τη Novo Nordisk, σας ενθαρρύνουμε να αυξήσετε το ενδιαφέρον μέσω της τοπικής διοίκησης, του νομικού τμήματος ή του προσωπικού του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Εάν αυτό δεν αποτελεί επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

Τα ζητήματα που αφορούν την Επιχειρησιακή Δεοντολογία, τα Λογιστικά θέματα και την Απάτη, τον Τρόπο Διοίκησης της Novo Nordisk, τις Πιθανές Παραβιάσεις Προσωπικών Δεδομένων, την Ποιότητα ή άλλα θέματα που συμπεριλαμβάνουν νομικούς κινδύνους και/ή άλλους σοβαρούς κινδύνους για τη Novo Nordisk πρέπει να αναφέρονται στη Γραμμή Συμμόρφωσης. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα σχετικά με ποια ζητήματα πρέπει να αναφέρετε παρακάτω.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν πρέπει να επικοινωνείτε με τη Γραμμή Συμμόρφωσης για την αναφορά παραπόνων πελατών, για παρενέργειες φαρμάκων ή παραποιημένα προϊόντα. Σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους στο αριστερό μενού για την αναφορά τέτοιων ζητημάτων. 

  • Ανάρμοστη συμπεριφορά ή παραβίαση των κανόνων και προτύπων επιχειρησιακής δεοντολογίας της Novo Nordisk ή τρίτων μερών που εκπροσωπούν τη Novo Nordisk.
  • Στα παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται οι ανάρμοστες δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ, η προσφορά ή αποδοχή ανάρμοστων παροχών, ο ακατάλληλος δειγματισμός προϊόντων, οι ανάρμοστες σχέσεις με πελάτες ή τρίτα μέρη και η ανάρμοστη διάδραση με ασθενείς.
  • Σοβαρή παραβίαση του Τρόπου Διοίκησης της Novo Nordisk Way, που να σχετίζεται με τις πρακτικές της διεύθυνσης και την επιχειρηματική συμπεριφορά.
  • Στα παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται η πολύ σοβαρή άδικη μεταχείριση εργαζομένου, η ευρύτερα κακή συμπεριφορά της διεύθυνσης ή οι ανησυχίες για αντίποινα.
  • Ανησυχίες σχετικά με αμφισβητήσιμες λογιστικές πρακτικές, εσωτερικούς ελέγχους, οικονομικούς ελέγχους και αναφορές, ή εσκεμμένες δράσεις για τη άδικη απόκτηση ανεπίσημων παροχών, όπως χρήματα, ιδιοκτησία ή υπηρεσίες.
  • Στα παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται οι ψευδείς οικονομικές δηλώσεις, οι ελλιπείς εσωτερικοί έλεγχοι, η πλαστογράφηση εγγράφων και κακή χρήση ή κλοπή των περιουσιακών στοιχείων της NN.
  • Ποιοτικοί προβληματισμοί, οι οποίοι επηρεάζουν τα προϊόντα ή τις σχετικές με το GxP διαδικασίες, οι οποίες δεν αναφέρονται στο τυπικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Μια πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Κάθε τυχαία πρόσβαση, δημοσιοποίηση, καταστροφή, ή αλλαγή προσωπικών δεδομένων χωρίς έγκριση.
  • Σημαντικές παραβιάσεις σχετικές με το αντιτράστ ή το δίκαιο εμπόριο, την κατασκοπεία ή το σαμποτάζ και παραβιάσεις πληροφοριών ασφάλειας. 

Μπορείτε να αναφέρετε τον προβληματισμό σας στη Γραμμή Συμμόρφωσης, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.

Η Γραμμή Συμμόρφωσης λειτουργεί από ένα τρίτο μέρος και το αναφερόμενο μέρος να μπορεί να επιλέξει την ανωνυμία. Εμείς ωστόσο παροτρύνουμε τα άτομα που κάνουν την αναφορά να την κάνουν επώνυμα, ώστε να μπορούμε να διερευνήσουμε καλύτερα την αναφορά και να διατηρούμε επαφή μαζί τους κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.

Για περισσότερη καθοδήγηση και τα σχετικά τηλέφωνα επικοινωνίας, παρακαλούμε μεταβείτε στο portal αναφορών της Γραμμής Συμμόρφωσης.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές γλώσσες από την πάνω δεξιά γωνία όταν ανοίξετε το σύνδεσμο. Όταν αναφέρετε κάποιο περιστατικό μέσω τηλεφώνου, παρακαλούμε να περιμένετε κάποιο λογικό χρόνο αναμονής πριν να είναι διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος να απαντήσει στην κλήση σας. 

Portal αναφορών της Γραμμής Συμμόρφωσης

 

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναφοράς σας

Όταν αναφέρετε ένα περιστατικό τηλεφωνικά ή διαδικτυακά, θα λάβετε ένα μοναδικό αριθμό περιστατικού και θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα σχετικό συνθηματικό (password).

Με αυτές τις πληροφορίες, θα μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της αναφορά σας, να βλέπετε αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά σας και να προσθέτετε επιπλέον πληροφορίες.

Δεν ανεχόμαστε διακρίσεις ή αντίποινα απέναντι σε άτομα που με καλή πίστη κάνουν κάποια αναφορά ή συμμετέχουν σε μια διερεύνηση. Εάν πιστεύετε ότι δέχεστε αντίποινα εξαιτίας κάποιας αναφοράς που κάνατε ή επειδή συμμετείχατε σε κάποια διερεύνηση, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Συμμόρφωσης. Όλες αυτές οι αναφορές θα διερευνώνται εμπιστευτικά. 

Η Γραμμή Συμμόρφωσης έχει έδρα τη Κοπεγχάγη, στη Δανία. Οπότε υπόκειται στους περιορισμούς της Δανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τέτοιου είδους αναφορές.