Η Novo Nordisk δεσμεύεται για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τη συμμόρφωση με τη δέσμευση μας, παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τα φαρμακευτικά σκευάσματα μας, παρέχοντας διαρκώς ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές, στις υγειονομικές αρχές, στην επιστημονική κοινότητα και στους επαγγελματίες υγείας.

Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που διαθέτει η Novo Nordisk στην Ελλάδα χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής, η οποία εκδίδεται από τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να μπορούν να τα προμηθεύονται νόμιμα οι ασθενείς από τα φαρμακεία της χώρας. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι επαγγελματίες υγείας είναι οι μόνοι νομικά εξουσιοδοτημένοι να συνταγογραφούν τα φαρμακευτικά σκευάσματα που διατίθενται στην ελληνική αγορά από τη Novo Nordisk Ελλάς, τα οποία διανέμουμε μόνο μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων παρόχων. Επιπλέον, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, που απαιτούν ιατρική συνταγή δεν επιτρέπεται να τυγχάνουν προώθησης προς το ευρύ κοινό, ούτε να διακινούνται μέσω μη εξουσιοδοτημένων καναλιών πώλησης, επειδή η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα δεν θα είναι εγγυημένη σε αυτά.

Στη Novo Nordisk Ελλάς δεν προωθούμε κανένα από τα φαρμακευτικά προϊόντα, που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής, προς το ευρύ κοινό, ούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθή χρήση των φαρμάκων μας, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη να ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες και τις συμβουλές ενός Επαγγελματία Υγείας, να προμηθεύεστε τα φαρμακευτικά προϊόντα μόνο από εξουσιοδοτημένους παρόχους και να μην εμπιστεύεστε όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλα μέσα όταν δεν προέρχονται από καταρτισμένους Επαγγελματίες Υγείας.

GR23NNG00011