Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνία μας, με την πρόσβαση στην πληροφόρηση να αποτελεί βασικό δικαίωμα όλων των πολιτών.

Στη Novo Nordisk δεσμευόμαστε για το δικαίωμα του κοινωνικού συνόλου στην ενημέρωση, επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για την παροχή των σχετικών πληροφοριών σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, με σαφή, κατανοητό και σεβαστό τρόπο.

Σκοπός της Novo Nordisk είναι να οδηγήσει την αλλαγή για να νικήσει το σακχαρώδη διαβήτη και άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία, η αιμορροφιλία και οι αναπτυξιακές  διαταραχές. Αυτό το κάνουμε πρωτοπορώντας στις επιστημονικές ανακαλύψεις, επεκτείνοντας την πρόσβαση στα φαρμακευτικά σκευάσματά μας και εργαζόμενοι πάντοτε με γνώμονα την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παθήσεων, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Βασικός στόχος του τμήματος επικοινωνίας της Novo Nordisk είναι η συνεχής βελτίωση της γνώσης σχετικά με την εταιρεία μας, η διάδοση και η μεταφορά στο κοινωνικό σύνολο του ρόλου που διαδραματίζουμε, στον τομέα της υγείας και της κοινωνίας. Η συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου, σεβόμενοι πάντα όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για την επικοινωνία.

Υπενθυμίζουμε προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι, η Novo Nordisk Ελλάς, ως φαρμακευτική εταιρεία που διαθέτει στην αγορά φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής, υπόκειται σε κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, τα φαρμακευτικά προϊόντα που διαθέτουμε στην αγορά δεν επιτρέπεται να τυγχάνουν προώθησης προς το ευρύ κοινό. Με την επιφύλαξη της ελευθερίας του Τύπου, η δέσμευσή μας στους κανονισμούς μας υποχρεώνει να τηρούμε αυτόν τον σημαντικό κανόνα, όσον αφορά την προώθηση φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

GR23NNG00011