Οι Ουσιώδεις Κανόνες

Οι Ουσιώδεις Κανόνες είναι δέκα δηλώσεις που περιγράφουν στην πράξη τον Τρόπο της Novo Nordisk. Έχουν τεθεί για να βοηθούν τους διευθυντές και τους εργαζομένους μας να αξιολογούν κατά πόσο ο οργανισμός μας λειτουργεί σύμφωνα με τον Τρόπο  διοίκησης της Novo Nordisk.


1. Δημιουργούμε αξία μέσω μιας επιχειρηματικής προσέγγισης που εστιάζει στους ασθενείς.

2. Θέτουμε φιλόδοξους στόχους και προσπαθούμε να αριστεύουμε.

3. Είμαστε υπεύθυνοι για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές μας επιδόσεις.

4. Παρέχουμε καινοτομία προς όφελος των εταίρων μας.

5. Δημιουργούμε και διατηρούμε καλές σχέσεις με τους κύριους εταίρους μας.

6. Αντιμετωπίζουμε τον καθένα με σεβασμό.

7. Εστιάζουμε στις προσωπικές επιδόσεις και την προσωπική ανάπτυξη.

8. Διαθέτουμε ένα υγιές και ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας.

9. Βελτιστοποιούμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και πασχίζουμε για την απλότητα.

10. Δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ σε ζητήματα ποιότητας και επιχειρηματικής δεοντολογίας.

 

Κάνουμε τη θεωρία πράξη

Για να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός μας λειτουργεί με αυτές τις αξίες, διενεργούμε εσωτερικές διαδικασίες -κάποιου είδους "έλεγχο αξιών"- σε μόνιμη βάση.

Οι παλαιότεροι υπάλληλοι παίρνουν τη θέση του διαμεσολαβητή και ταξιδεύουν σε όλη την εταιρία, ώστε να παίρνουν συνεντεύξεις από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές και τους εσωτερικούς μετόχους, να ελέγχουν έγγραφα και τις τοπικές επιχειρησιακές πρακτικές, με σκοπό να εκτιμήσουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με τον Τρόπο Διοίκησης της Novo Nordisk.

Με τον ίδιο τρόπο που αναγνωρίζουν τους τομείς προς βελτίωση, οι διαμεσολαβητές επισημαίνουν και μοιράζονται τις καλύτερες πρακτικές, προερχόμενες από όλη την εταιρία.

Κάθε μονάδα εξετάζεται τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια- κάποιες κάθε τρία χρόνια ή και ένα.

Μετά γίνεται αναφορά των συγχωνευμένων παρατηρήσεων και των τάσεων στην Εκτελεστική Διαχείριση σε εξαμηνιαία βάση, και μία φορά το χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Είναι μια επιβεβαίωση, η οποία βοηθά στην οχύρωση της ισχυρής εταιρικής μας κουλτούρας, με υπεύθυνες και αειφόρους επαγγελματικές πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι ο Τρόπος Διοίκησης της Novo Nordisk δεν είναι μόνο λόγια, αλλά είναι ο ουσιαστικός τρόπος που λειτουργούμε επαγγελματικά παγκοσμίως.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Τρόπο Διοίκησης της Novo Nordisk, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Mogens Thorsager Jensen.