Υποστήριξη σε ομοσπονδίες, συλλόγους, ενώσεις ασθενών

Η συνεργασία με συλλόγους ασθενών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της στρατηγικής μας προτεραιότητας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη ή άλλες χρόνιες παθήσεις να ζουν μια καλύτερη ζωή. Η αλληλεπίδρασή μας, μάς παρέχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το πώς επηρεάζεται η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις. Επιπλέον, η υποστήριξη από φαρμακευτικές εταιρείες, όπως εμείς, βοηθά τους συλλόγους ασθενών να πραγματοποιήσουν το έργο τους, που αφορά στην υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.

Συνεργαζόμαστε με συλλόγους ασθενών με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά τους, καθώς και τα δικά μας ηθικά πρότυπα. Η υποστήριξή μας βασίζεται σε γραπτές συμφωνίες που ορίζουν σαφώς τον σκοπό της υποστήριξης καθώς και το ποσό και την περιγραφή της υποστήριξης και κάθε σημαντική μη χρηματοδοτική υποστήριξη.

 

Δημοσιοποίηση της υποστήριξης

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της EFPIA στην Ευρώπη, η Novo Nordisk δημοσιοποιεί λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με ομάδες ασθενών στην Ευρώπη που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει κατάλογο σχεδίων συνεργασίας, μια σύντομη περιγραφή της φύσης κάθε υποστήριξης και το ποσό κάθε οικονομικής υποστήριξης.

 

Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών στην Ελλάδα

Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών 2020

Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών 2019

Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών 2018

Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών 2017

 

 

GR21NNG00001