Αιμορροφιλία


Η Αιμορροφιλία

Η Αιμορροφιλία είναι μια κληρονομική νόσος η οποία οφείλεται σε έλλειψη η ανεπάρκεια ενός παράγοντα πήξης.

Ο πιο συνηθισμένος τύπος αιμορροφιλίας είναι η αιμορροφιλία Α κατά την οποία παρουσιάζεται έλλειψη, μείωση η μειονεκτική παραγωγή του παράγοντα πήξης VIII. Η αιμορροφιλία Β είναι 5 φορές πιο σπάνια από την αιμορροφιλία Α κατά την οποία παρουσιάζεται έλλειψη, μείωση η μειονεκτική παραγωγή του παράγοντα πήξης ΙΧ. Το σύμπλεγμα του ενεργοποιημένου παράγοντα πήξης VII με τον παράγοντα των ιστών TF είναι το κλειδί στην έναρξη της αιμόστασης.

Η Novo Nordisk για να ξεπεράσει το πρόβλημα με τους συνηθισμένους παράγοντες πήξης παρασκεύασε τον ανασυνδυασμένο παράγοντα πήξης VIIa (rFVIIa).