Διαταραχές Αύξησης


Πληροφορίες

Η αυξητική ορμόνη της εταιρείας μας (Norditropin), δεν είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από το 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες των προϊόντων αυξητικής ορμόνης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα NovoNordisk.com.