Εργαζόμενοι σύμφωνα με τον Τρόπο διοίκησης της Novo Nordisk

Στη Novo Nordisk εργαζόμαστε σύμφωνα με τον Τρόπο της Novo Nordisk. Περιγράφει ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να επιτύχουμε και πώς εργαζόμαστε. Δίνει κατευθύνσεις για όλους τους εργαζόμενους στη Novo Nordisk, ανεξαρτήτως του τι κάνουμε ή πού εργαζόμαστε. Καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος να ενεργεί σύμφωνα με τον Τρόπο διοίκησης της Novo Nordisk και να βοηθά τους συναδέλφους του να κατανοούν τι σημαίνει αυτό στην πράξη.