Εργασία στην Ελλάδα

Στη Novo Nordisk, χρησιμοποιούμε τις δεξιότητες, την αφοσίωση και τις φιλοδοξίες μας για να βοηθάμε ασθενείς με διαβήτη. Προσφέρουμε στους υπαλλήλους μας έναν χώρο εργασίας που εκτείνεται πραγματικά σε όλον τον κόσμο, στον οποίο το πάθος και η δέσμευση συνδυάζονται με ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.