Ελλάδα


 

Πώς να αναφέρετε παράπονο ή ανεπιθύμητη ενέργεια

Εάν εσείς ή το άτομο εκ μέρους του οποίου κάνετε την αναφορά υποφέρετε αυτή τη στιγμή από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, πρέπει  να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας ή άλλον επαγγελματία υγείας πριν αναφέρετε την ανεπιθύμητη ενέργεια.

 

Οι δικές σας αναφορές παραπόνων και ανεπιθύμητων ενεργειών μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα μας. Εάν εμφανίσατε ανεπιθύμητη ενέργεια ή είχατε παράπονο με ένα προϊόν της Νovo Nordisk, σας ενθαρρύνουμε  να το αναφέρετε επίσης και στη Novo Nordisk.

 

Επικοινωνήστε με τη Novo Nordisk

Αναφέρατε απευθείας στη Novo Nordisk:

E-mail: GREECECYPRUSSAFETY@novonordisk.com

Τηλέφωνο: 210 6071600

 

Γιατί πρέπει να αναφέρετε παράπονα και ανεπιθύμητες ενέργειες στη Novo Nordisk;

Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα μας δοκιμάζονται εκτενώς σε κλινικές  δοκιμές πριν από την έγκρισή τους, δεν είναι γνωστές όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών έως ότου αυτά χρησιμοποιηθούν από πολλούς ανθρώπους με την πάροδο του χρόνου.

 

Η Novo Nordisk παρακολουθεί συνεχώς την ασφάλεια όλων των προϊόντων μας. Μέσω της αναφοράς παραπόνων και ανεπιθύμητων ενεργειών, μας δίνετε σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν τελικά να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και να παρέχουμε καλύτερες οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των προϊόντων μας.

 

Τι πληροφορίες να μας παρέχετε

Όταν αναφέρετε παράπονα ή ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλούμε να μας δίνετε τις ακόλουθες πληροφορίες κατά το δυνατόν:

 

Λεπτομέρειες για το προϊόν:

·         Ονομασία του προϊόντος (εμπορική ονομασία);

·         Για ποια ασθένεια χρησιμοποιείται το προϊόν;

·         Πώς λαμβάνετε το προϊόν (δόση, πόσο συχνά);

·         Ποιος είναι ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος;

·         Εάν αφορά σφάλμα προϊόντος: Ποιο τμήμα και ποια λειτουργία του προϊόντος επηρεάζεται; Πώς εμφανίστηκε το σφάλμα; Υπάρχει δείγμα προϊόντος διαθέσιμο;

 

Λεπτομέρειες για την ανεπιθύμητη ενέργεια:

·         Περιγραφή     της     ανεπιθύμητης     ενέργειας     που     υποπτεύεσθε συμπεριλαμβανομένου εάν έχετε αναρρώσει από το συμβάν.

·         Πότε εμφανίστηκε η ανεπιθύμητη ενέργεια;

·         Αντιμετωπίζετε άλλα ιατρικά θέματα;

 

Λεπτομέρειες για τον ασθενή

·         Φύλο

·         Ηλικία, ημερομηνία γέννησης ή ηλικιακή ομάδα (π.χ. παιδί, έφηβος, ενήλικας, ηλικιωμένος)

·         Χώρα καταγωγής

 

Λεπτομέρειες για τον αναφέροντα

·         Όνομα

·         Στοιχεία επικοινωνίας

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο χειρισμός όλων των προσωπικών στοιχείων που αναφέρονται σε σχέση με ένα παράπονο ή μια ανεπιθύμητη ενέργεια πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 

 

•       Η αναφορά σας χρησιμοποιείται μόνο για την επιστημονική αξιολόγηση του φαρμάκου και της ποιότητας του προϊόντος.

•       Οι ανεπιθύμητες ενέργειες καταχωρούνται στην παγκόσμια βάση δεδομένων ασφαλείας της εταιρίας μας και τα δεδομένα αναλύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναφορές.

•       Η Novo Nordisk ενδέχεται να προωθήσει τα παράπονα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στις αρχές υγείας όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. Ωστόσο, δεν πρόκειται να  γνωστοποιηθούν προσωπικά σας δεδομένα.

•       Η Novo Nordisk θα διατηρήσει τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος.