Δελτία Τύπου
 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

 

Μαίρη Καραγεώργου

Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων

210 6071628

6943 902204

Email: mykr@novonordisk.com