Δήλωση Απορρήτου

Στη Novo Nordisk θεωρούμε πολύ σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Επιδιώκουμε να τηρούμε όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας και να εφαρμόζουμε σαφείς πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το πρόγραμμά μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει έναν παγκόσμιο οργανισμό και υποδομή, καθώς και διαδικασίες και εκπαίδευση για την υποστήριξη των τοπικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των προσπαθειών μας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε διαφορετικά πλαίσια ανά δραστηριότητα και σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ειδοποιήσεις μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξηγούνται τα δικαιώματα σας και οι υποχρεώσεις μας:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε με το dataprotectiongreece@novonordisk.com.

 

GR/LC/1218/0007