Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών

Η συνεργασία με συλλόγους ασθενών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της στρατηγικής μας προτεραιότητας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με διαβήτη ή άλλες χρόνιες παθήσεις να ζούν μια καλύτερη ζωή. Η αλληλεπίδρασή μας, μας παρέχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το πώς επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις. Επιπλέον, η υποστήριξη από φαρμακευτικές εταιρείες όπως εμείς, βοηθά τους συλλόγους ασθενών να πραγματοποιήσουν το έργο τους που αφορά στην υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.

Συνεργαζόμαστε με συλλόγους ασθενών με ανοιχτό και διαφανή τρόπο για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά τους και τα δικά μας ηθικά πρότυπα. Η υποστήριξή μας βασίζεται σε γραπτές συμφωνίες που ορίζουν σαφώς τον σκοπό της υποστήριξης καθώς και το ποσό και την περιγραφή της υποστήριξης και κάθε σημαντική μη χρηματοδοτική υποστήριξη.

 

Δημοσιοποίηση της υποστήριξης

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της EFPIA στην Ευρώπη, η Novo Nordisk δημοσιοποιεί λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με ομάδες ασθενών στην Ευρώπη που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει κατάλογο σχεδίων συνεργασίας, μια σύντομη περιγραφή της φύσης κάθε υποστήριξης και το ποσό κάθε οικονομικής υποστήριξης.

 

Κώδικες πρακτικής που εφαρμόζουμε κατά τη συνεργασία μας με συλλόγους ασθενών

Codes of practice on relationships between the pharmaceutical industry and patient organisations, EFPIA* Code of Practice (PDF)

*European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Κώδικας Δεοντολογίας για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών (PDF)

 

Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών στην Ελλάδα

Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών 2018

Υποστήριξη σε συλλόγους ασθενών 2017

 

 

GR19NNG00009