Η παραγωγή φαρμάκων που σώζουν ζωές είναι σημαντική ευθύνη, ωστόσο η καταπολέμηση μιας σοβαρής χρόνιας πάθησης είναι αρκετά χρονοβόρα. Αυτός είναι και ο λόγος που συνεργαζόμαστε με οργανώσεις ασθενών, επαγγελματίες υγείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους εταίρους ώστε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, να βελτιώσουμε την πρόληψη, να προάγουμε την πιο έγκαιρη διάγνωση και να διευρύνουμε την πρόσβαση στην περίθαλψη.

Η υποστήριξη από τις φαρμακευτικές εταιρείες όπως η δική μας, βοηθά να συνεχίζεται απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό έργο με στόχο την ολιστική υποστήριξη των ασθενών. Έχουμε δεσμευτεί ότι  αυτό το είδος της υποστήριξής μας θα γίνεται με ανοικτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την επιχειρησιακή μας ηθική και την ελληνική νομοθεσία.