Αλλάζουμε την ΑιμορροφιλίαTM

Αλλάζουμε την Αιμορροφιλία, είναι η δέσμευση της Novo Nordisk για αντιμετώπιση των μη εκπληρούμενων αναγκών περίθαλψης της αιμορροφιλίας, πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή.  

Η αιμορροφιλία είναι μια σπάνια και σοβαρή νόσος

Η αιμορροφιλία είναι μια σπάνια και σοβαρή νόσος, η οποία προσβάλλει περίπου 1 στους 10.000 ανθρώπους παγκοσμίως.

Πολλοί άνθρωποι με αιμορροφιλία είτε δεν έχουν διαγνωστεί, είτε λαμβάνουν μη επαρκή αγωγή.

Ακόμα και όταν λαμβάνουν αγωγή, υποφέρουν από χρόνιους πόνους και περιορισμένη κινητικότητα, κυρίως λόγω αιμορραγιών στις αρθρώσεις. Εάν δεν ακολουθήσουν τη σωστή αγωγή ή δε λάβουν καμία αγωγή, υπάρχει κίνδυνος θανάτου σε μικρή ηλικία.

Με τη δέσμευση Αλλάζουμε την Αιμορροφιλία®, έχουμε ως σκοπό την αντιμετώπιση μη εκπληρούμενων αναγκών όσον αφορά την αιμορροφιλία. Δουλεύουμε για ένα μέλλον όπου θα υπάρχει διάγνωση για όλα τα άτομα με αιμορροφιλία και θα μπορούν να ζουν με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς. 
 

Οι τρεις βασικοί τομείς του Αλλάζουμε την Αιμορροφιλία® είναι:

  • Επιστήμη
  • Ευαισθητοποίηση και πρόβαση στην περίθαλψη
  • Κοινά αποτελέσματα
 

 

Changing Haemophilia is Novo Nordisk's commitment to address the unmet needs in haemophilia care, beyond medicine

Haemophilia is a rare and serious disease

Haemophilia is a rare and serious disease affecting approx. 1 out of 10,000 people around the world. Many people with haemophilia are still undiagnosed or inadequately treated. Even when treated, people may suffer from chronic pain and limited mobility mainly due to bleeds in the joints, and if undertreated or not treated at all, risk dying at a young age.

Driving change in haemophilia 

Since Novo Nordisk was founded more than 90 years ago, we have been driving change to defeat chronic conditions. This includes three decades of improving lives of people with haemophilia through support to improved diagnosis, treatment and care.

Our key contribution 

Our key contribution is to discover and develop effective and safe medicines for people with haemophilia and other rare bleeding disorders. We offer a broad and innovative range of products and have a rich research/development pipeline to ensure we are in the forefront of finding the next generation of medicines.

Addressing unmet needs beyond medicine 

But to truly change haemophilia, we need to do more than supply the right medicines. With our Changing Haemophilia™ commitment we aim to address the unmet needs in haemophilia. Together with our community partners, we work to advocate for, and create better access to, diagnosis and multidisciplinary care. We aim for better joint health and mobility including a strong focus on well-being for people living with haemophilia.

We work towards a future where everyone with Haemophilia is diagnosed. and can live a life with as few limitations as possible.

Our three focus areas are:

•  Science. Find out more

•  Awareness and access to care. Find out more

•  Joint outcomes. Find out more


Novo Nordisk haemophilia research

Η βασική συμβολή μας

Η βασική μας συμβολή έγκειται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και ασφαλών φαρμάκων για τα άτομα με αιμορροφιλία, καθώς και άλλων σπάνιων αιμορραγικών δυσλειτουργιών.

Παρέχουμε ένα ευρύ και καινοτόμο φάσμα προϊόντων και διαθέτουμε μια πλούσια γραμμή έρευνας/ανάπτυξης ώστε να διασφαλίζουμε ότι είμαστε στην πρωτοπορία ανακάλυψης φαρμάκων νέας γενιάς.


Changing Haemophilia, access to care, Mexico

Αντιμετώπιση μη εκπληρούμενων αναγκών πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή

Αλλά για να αλλάξουμε πραγματικά την αιμορροφιλία, πρέπει να κάνουμε περισσότερα από το να παρέχουμε τα σωστά φάρμακα.

Με τη δέσμευση Αλλάζουμε την Αιμορροφιλία®, έχουμε ως σκοπό την αντιμετώπιση μη εκπληρούμενων αναγκών όσον αφορά την αιμορροφιλία.

Μαζί με τους κοινωνικούς φορείς, δουλεύουμε για την υποστήριξη και την καλύτερη πρόσβαση στη διάγνωση και την πολυπαραγοντική περίθαλψη.