Αλλάζουμε το Διαβήτη®®

Αλλάζουμε το Διαβήτη®: η απάντηση της Novo Nordisk στη παγκόσμια πρόκληση του διαβήτη.

Από την ίδρυση της εταιρίας στη Δανία, περισσότερο από 90 χρόνια πριν, αλλάζουμε το διαβήτη.

Η βασική μας συμβολή έγκειται στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την παραγωγή καλύτερων βιολογικών φαρμάκων, καθώς και τη διαθεσιμότητα αυτών σε άτομα με διαβήτη σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο ένα φάρμακο για να νικήσουμε το διαβήτη.

Συνεργαζόμαστε με ασθενείς, με φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες υγείας και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ώστε να αντιμετωπίσουμε τους παράγονες κινδύνου του διαβήτη σε αστικές περιοχές, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα με διαβήτη λαμβάνουν έγκαιρη διάγνωση και έχουν πρόσβαση σε επαρκή περίθαλψη ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς.


People taking the escalator and not the stairs, urban diabetes.

Αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου στις πόλεις

Με τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των ατόμων με διαβήτη να μένουν σε αστικές περιοχές1, οι πόλεις είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στο διαβήτη.

Οι πόλεις επηρεάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, μετακινούνται και τρώνε· παράγοντες δηλαδή που έχουν αντίκτυπο στην υγεία.

Προς κατανόηση των κύριων αιτιών πρόκλησης του διαβήτη τύπου 2, καθώς και των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων κινδύνου, η Novo Nordisk ξεκίνησε το πρόγραμμα Αλλάζουμε το Διαβήτη στις Πόλεις, σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο συνεταίρων.
 


Blood sugar screening

Διασφάλιση έγκαιρης διάγνωσης

Περίπου 212 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν διαβήτη τύπου 2, που δεν έχει διαγνωστεί1. Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη επιπλοκές μέχρι τη στιγμή της διάγνωσης, συμπεριλαμβανομένων ζημιών στα κάτω άκρα, μάτια, νεφρά και την καρδιά2. Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες υγέιας, οργανισμούς ασθενών και φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να συμβουλεύσουμε τον κόσμο για τα οφέλη της έγκαιρης διάγνωσης.

Στην Παγκόσμια Ημέρα για το Διαβήτη το 2016, περισσότεροι από 180.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις δραστηριότητες της Novo Nordisk για την ευασθητοποίηση και τον έλεγχο απέναντι στο διαβήτη3.  


Eladío Castro García sitting on stairs in the street. Eladío has type 2 diabetes, Mexico

Διασφάλιση πρόσβασης στην περίθαλψη του διαβήτη

Σήμερα, τρείς στους τέσσερις ανθρώπους με διαβήτη διαμένουν σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος1, όπου υπάρχει έλλεψη πρόσβασης σε δομές περίθαλψης του διαβήτη, είτε γιατί αυτές δεν υπάροχουν, είτε γιατί δε μπορούν να τις αντέξουν οικονομικά.

Η Novo Nordisk δουλεύει με συνεργάτες για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας, της πρόσβασης, της οικονομικής ανοχής και της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης. 

Η μεγαλύτερη επένδυση μας όσον αφορά στη βελτίωση πρόσβασης στην περίθαλψη, είναι μέσω της χρηματοδότησης του Παγκοσμίου Ιδρύματος για το Διαβήτη. Επίσης, δειξάγουμε και τοπικά εταιρικά προγράμματα πρόσβασης στην περίθαλψη3.


Jesse Crumpler with his wife. Jesse has type 2 diabetes, USA

Διασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων

Πολλοί άνθρωποι με διαβήτη δεν πετυχαίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα υγείας4, και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος της ανάπτυξης επιπλοκών, συσχετιζόμενων με το διαβήτη.

Κι ενώ η Novo Nordisk παρέχει ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών επιλογών και εγαλείων χορήγησης φαρμάκων, γνωρίζουμε ότι δεν αρκούν μόνο τα φάρμακα για να ζήσουν τα άτομα με διαβήτη μια υγιή ζωή.

Έτσι, εκπαιδεύουμε τους επαγγελματίες υγείας, παρέχουμε την απαραίτητη γνώση στα άτομα με διαβήτη και υποστηρίζουμε την αντιμετώπιση με κέντρο τον ασθενή.


References

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
2. WHO. Global report on diabetes. World Health Organization. 2016.
3. Novo Nordisk. Annual Report 2016.
4. Hart JT. Rule of Halves: implications of increasing diagnosis and reducing dropout for future workload and prescribing costs in primary care. Br J Gen Pract. 1992;42(356):116-119.